Nastapiła zmiana adresu serwera Kopernika.

Prosimy zapisać w ulubionych nowy adres:
www.kopernik.katowice.pl